Společnost Antonína Švehly

občanské sdružení

Oficiální stránky výstavy "Antonín Švehla - československý státník a spolutvůrce Ústavy ČSR 1920"

Výstava - Antonín Švehla

Národní zemědělské muzeum (5 fotek)
Tabulka sklizně hlavních plodin v ČSR z roku 1931.Studie "Odborné školství z hlediska malého zemědělce" z roku 1931.Studie dr. Jana Stockého ze Spolku Švehlova ústava - "O sociologický základ malozemědělské politiky" z roku 1932.Stanovy Švehlova ústavu pro vědecké bádání o hospodářských, sociálních a kulturních otázkách malozemědělských z roku 1936.Stanovy Švehlova ústavu pro vědecké bádání o hospodářských, sociálních a kulturních otázkách malozemědělských z roku 1936. - pokračování